Een robuuste speelruimte.


Een robuuste speelruimte een is een concept waarbij de leef –en speelomgeving van kinderen wordt verbeterd. Het is een streven om een speelruimte te creëren waar kinderen zichzelf durven en mogen zijn. Een robuuste speelruimte is gefundeerd op drie pijlers, die nauw met elkaar verbonden zijn.

 

Dynamiek en Energiek

Deze pijler zorgt ervoor dat een speelruimte uitnodigt om te beweging en te spelen. Een streven is om een speelruimte een ontmoetingsplek te maken, om op deze manier de samenhorigheid in de wijk een boost te geven. Dit geldt met name voor schoolpleinen. Een schoolplein krijgt hierdoor een wisselwerking met de omliggende omgeving. Het schoolplein dat een bruisend hart wordt vanwege de dynamiek en energie die dit plein uitstraalt.

 

Op verschillende manieren kan dit worden vormgegeven. Door een glooiende omgeving, parcours, objecten en natuurlijke en organische vormen kan het schoolplein iets bijzonders aanbieden. Namelijk, een fantasierijke speelomgeving waardoor kinderen geïnspireerd raken.

Stimulerend

Met deze pijler kan er een onderwijsprogramma worden toegepast op het schoolplein. Het schoolplein krijgt dus naast een wisselwerking met de wijk, ook een wisselwerking met het onderwijs. Het concept 21 -eeuwse vaardigheden is een actueel lesprogramma wat in het ontwerp van een schoolplein kan worden toegevoegd.

 

Kort samengevat is dit concept een zoektocht naar de basisvaardigheden welke wij kinderen willen meegeven voor de toekomstige samenleving. Dit is mogelijk door  speelaanleidingen te voorzien van basisvaardigheden zoals bijvoorbeeld; creativiteit, kritisch denken en probleem oplosvaardigheden.

Veiligheid

Het is belangrijk om kinderen te helpen met de gevaren die niet zichtbaar zijn voor hun. Speelterreinen moeten zodanig zijn ontworpen dat het risico van het spelen duidelijk voor het kind is. Een kind kan bijvoorbeeld wel inschatten dat het niet zomaar van een hoog platform af moet stappen, maar kan niet inschatten dat het hoofd kan blijven haken als het achterwaarts door een hek heen klimt. Kinderen moeten dan ook voornamelijk beschermd worden tegen gevaren die zij zelf niet kunnen inschatten en gevaren met ernstige gevolgen. Ook zijn strategische zichtplekken belangrijk om een ouderlijk toezicht te garanderen

 

Daarnaast is het ook goed om een sociaal veilige speelruimte te creëren. Kinderen moeten zich kunnen afzonderen, zodat zij de gewenste geborgenheid en rust ervaren als ze hier naar op zoek zijn. Een plaats waar in alle rust kan worden gelezen, gesproken of gedroomd.

 


De drie pijlers geven een diepgang aan het ontwerp van een speelruimte. Toch is de praktische benadering ontwerp ook een heel belangrijk aspect in het creëren van een verbeterde speelruimte. De graad hufterproof is een belangrijk onderdeel van het ontwerpen van een speelruimte. Bijvoorbeeld het onbewust creëren van hangplekken is iets wat voorkomen moet worden. Daarnaast moet er ook een concreet onderhoudsplan besproken worden in de ontwerpfase, zodat een speelruimte niet onbewust verwaarloosd wordt.